الغرف

 1. : محلات تجارية تنفيذ Studio O6
 2. High point exhibition: صالات عرض تنفيذ AMS
 3. محلات تجارية تنفيذ 澄穆空間設計
 4. محلات تجارية تنفيذ 澄穆空間設計
 5. محلات تجارية تنفيذ 澄穆空間設計
 6. محلات تجارية تنفيذ 澄穆空間設計
 7. محلات تجارية تنفيذ 澄穆空間設計
 8. بار/ ملهى ليلي تنفيذ Artta Concept Studio
 9. محلات تجارية تنفيذ Z+SQUARE DESIGN / 正工設計
 10. محلات تجارية تنفيذ 臣月空間工程
  Ad
 11. بار/ ملهى ليلي تنفيذ Studio DiDeA architetti associati
 12. بار/ ملهى ليلي تنفيذ Maranco Architetti
 13. محلات تجارية تنفيذ OWN DESIGN
 14. بار/ ملهى ليلي تنفيذ Bórmida & Yanzón arquitectos
  Ad
 15. بار/ ملهى ليلي تنفيذ Bhavana
 16. مكاتب ومحلات تنفيذ tresarquitectos
 17. بار/ ملهى ليلي تنفيذ Perfect Home
 18. فنادق تنفيذ Batua Interiores Creativos
 19. مطاعم تنفيذ Boutique de Arquitectura (Sonotectura + Refaccionaria)
 20. محلات تجارية تنفيذ 漢玥室內設計
  Ad
 21. مكاتب ومحلات تنفيذ Art-i-Chok
 22. مكاتب ومحلات تنفيذ Art-i-Chok
 23. مكاتب ومحلات تنفيذ Art-i-Chok
 24. بار/ ملهى ليلي تنفيذ Art-i-Chok
 25. بار/ ملهى ليلي تنفيذ Art-i-Chok
 26. مطاعم تنفيذ Polygon arch&des
 27. مطاعم تنفيذ Polygon arch&des
 28. مطاعم تنفيذ Polygon arch&des
 29. بار/ ملهى ليلي تنفيذ Мастерская дизайна Welcome Studio
 30. بار/ ملهى ليلي تنفيذ Мастерская дизайна Welcome Studio
 31. بار/ ملهى ليلي تنفيذ Мастерская дизайна Welcome Studio